A 2019. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Pálinkabírálóinak kiválasztási szempontjai

2019-05-05 20:22

 A 2019. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny

Pálinkabírálóinak kiválasztási szempontjai

 

A 2019. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Szabályzatában rögzítettek szerint, az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyt megelőző Elnökségi feladatok közé tartozik, a Szakmai Elnök által készített tervezet alapján, összeállítani az érzékszervi tréning eredményeinek kiértékelésére vonatkozó minősítési rendszert, valamint a Pálinkabírálók kiválasztásának módját.

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Elnöksége az alábbi minősítési rendszert dolgozta ki és fogadta el:

„A versenyre a Pálinkabírálók az alábbiak szerint kerülnek kiválasztásra:

 • I. a bíráló tréningen nyújtott összteljesítménye alapján,
 • II. a bíráló tréningen elvégzett hármaspróbák eredményei alapján,
 • III. a bíráló vizsgált reprodukálási képessége alapján,
 • IV. a bírálónak az elmúlt egy évben a minősített pálinka- és párlatversenyek bíráló bizottságaiban való részvétele alapján.

 

 1. A tréning minták értékelése alapján kapható pontok

A versenyen a pálinkák értékelését a PBB tagjai egyénileg végzik.

A minősített többség rendszere – amely már több éve, hitelesen működő módszer – alapján szakmai minőségben értékelhető végeredményt abban az esetben lehet kapni, amennyiben a bírálók a bírálati jellemzőkre azonos véleményt adnak. Tehát a jellemzők összességére azonos, vagy közel azonos értékelést határoznak meg.

A kategória mintákra való azonos vélemény kialakításának képessége a bírálók kiválasztásánál kiemelt szempontnak kell lennie.

Ennek megfelelően a tréningen bemutatott mintákat a bírálók – hasonlóan a versenyhez – egyénileg szövegesen értékelik, amely értékelést pontokkal is megjelenítik.

Minden egyes bemutatott mintát a PNT által felkért „Szuperzsűri” értékel, a tréningektől függetlenül.

A bírálók egyéni értékelései a „Szuperzsűri” értékeléséhez kerül viszonyításra.

Amennyiben az adott bíráló pont azonosnak ítélte meg a mintát a „Szuperzsűri” értékelésével, úgy öt pontot, amennyiben a „Szuperzsűri” által meghatározott pont melletti pontra értékeli a mintát, úgy 3 pontot kap, minden további eltérés az adott mintánál nulla pontot jelent az összértékelésben.

A 13, vagy az az alatti értékelések egyöntetűen 13 pontnak, míg a 18-19-20 pontos értékelések egységesen azonos pontnak minősülnek.

Tréningenként 25-25 minta kerül bemutatásra, így tréningenként ebben az értékelésben maximum 125 érhető el, a két tréningen összesen 250 pont.

A hármaspróba alapján történő értékelés

A különbségvizsgálatok egyik módja a hármaspróba, más néven háromszögpróba. Nevét onnan kapta, hogy három minta közül kell kiválasztani azt, amelyik különbözik a másik kettőtől.

A bíráló a tréningenként két-két blokkban végez háromszögpróbát. Amennyiben mindkét blokkból ki tudja választani az adott blokkban található minták közül azt, amelyik a másik kettőtől különbözik, abban az esetben az összértékelésben 20 pontot, amennyiben csak az egyik blokkból tudja kiválasztani, úgy 10 pontot kap. Ha egyik blokknál sem tudja megállapítani a különbözőt, úgy teljesítményét nem lehet pontokkal díjazni.

Ennek megfelelően tréningenként 20 – 20 pont, összességében negyven pont érhető el a hármaspróba alapján.

 

 1. A reprodukálási képesség alapján történő értékelés

A szakértő pálinkabírálók jelentős tapasztalattal rendelkeznek a pálinkák bírálata tekintetében. Amellett, hogy érzékszerveik megfelelően érzékenyek, képesek megbízható, reprodukálható bírálati eredményeket adni. A jelenlegi reprodukálási képességük vizsgálata és értékelése szintén elengedhetetlen a bírálók kiválasztásánál.

Az ismétlőképesség vizsgálatát a tréning közben végezzük. Minden bíráló négy minta ismételt vizsgálatát végzi el.

Amennyiben a bíráló

 • mind a négy mintánál az előző értékelésével azonos pontértékre határozta meg a minta minőségét, úgy az összértékelésben 20 pontot,
 • amennyiben három mintánál azonos, úgy 15 pontot,
 • amennyiben kettő mintánál azonos, úgy 10 pontot,
 • amennyiben egy mintánál azonos az értékelése 5 pontot

kap.

Ha nincsen kategória azonos bírálata, úgy 0 pontot kap a bíráló.

Mintánként további 5-5 pontot érdemel a bíráló, amennyiben a minta Versenyszabályzatban rögzített Alkategória besorolását felismeri.

A reprodukáló képesség vizsgálatával a bíráló tréningenként maximum 40 pontot érdemelhet ki.

 1. A bíráló utolsó év minősített pálinka- és párlatversenyei Bíráló Bizottságaiban való részvételének figyelembevétele

A képzett bíráló szakértői bírálóvá – több, fentebb nevesített és más egyéb feltételek teljesülése mellett – akkor válik, amennyiben megfelelő mintaszámú bírálatot végzett és folyamatosan foglalkozott pálinkák, vagy párlatok érzékszervi minősítésével.

Ennek megfelelően a bírálók kiválasztásnál figyelembe kell venni ezt a teljesítményét is.

Erre maximum 30 pontot lehet kapni, mégpedig a következők alapján (figyelemmel arra, hogy az alábbi eseményeket 2018. május 01-től lehet értékelni):

 • 15 pontot kap a bíráló, amennyiben a 2018-as Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyen a Pálinka Bíráló Bizottság munkájában bírálóként részt vett,
 • további 5-5 pontot kap a bíráló – maximum 15 pontot –

amennyiben Magyarországon belüli valamely regionálisnak minősülő pálinka vagy párlatversenyen bírálóként részt vett (itt regionális versenynek minősülnek: a „Palóc” (Regionális Palóc Pálinka- és Párlatverseny), a „gyulai” ( BRILLANTE Pálinka ás Párlat Verseny ), az „ongai” (  QUINTESSENCE Pálinka és Párlatverseny), a „Kárpát-medencei” ( Kárpátmedencei Pálinka-, és Párlatverseny ), a „kárászi” ( Kárászi Pálinka és Párlat Verseny), és a „Pannon” ( Pannon Pálinka- és Párlatverseny ) versenyek),

  • vagy határon túl megrendezésre kerülő kiemelt nemzetközi párlatversenyen (olyan megmérettetések, ahol a nevezett párlatminták száma meghaladta a 300-at) bírálóként vett részt.

Összértékelés

A fenti négy szempont alapján – összeadva a szempontok részteljesítményét, ahol az elérhető összpontszám 400 – rangsorolni lehet a bírálókat. A rangsort az elért összpontszám alapján állítjuk fel.

A Pálinka Bíráló Bizottság Pálinkabírálóit a rangsor alapján kérjük fel az Országos Pálinka- és Törkölypálinka versenyen való részvételre.

A felkért Pálinkabírálók számát a versenyre nevezett minták száma határozza meg, de elengedhetetlen annak a követelménynek a betartása is, hogy egy bíráló, egy napon maximum 45 mintát minősíthet.

 

Budapest, 2019.április 08.

                                                      Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Elnöksége által elfogadva:

 

                                                                                                                                            Mihályi László

                                                                                                                            a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke