A 2019. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Szabályzata

2019-03-21 08:52

                                                                                       A 2019. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny
                                                                                                                           Szabályzata

 

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny olyan megmérettetés, amelynek célja a pálinkának, mint hazánk nemzeti italának a hitelét és ismertségét növelni, a magas színvonalú országos rendezvényen elért eredmények révén is elősegíteni a minőségi pálinka bel- és külpiaci megjelenését.

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Rendezője a Pálinka Nemzeti Tanács

1. Fogalmak

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny pénzügyi lebonyolítója:

A Pálinka Nemzeti Tanács,

bankszámlaszáma: 10702019-69636345-51100005 (CIB Bank Zrt.)

Felhívás: A Rendező a jelen szabályzatban nem szabályozott feltételeket (mint pl.: a lebonyolítás helyszínei, nevezési határidő, nevezési díj) külön Felhívásban teszik közzé.

Nevező: A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény szerinti pálinkát és/vagy törkölypálinkát előállító adóraktári engedélyes, a jövedéki engedélyes kereskedő, a jövedéki kiskereskedő, aki Mintát nevezett be az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyre.

Minta: A Nevezők mindazon az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyre beküldött, és elfogadott nevezéssel rendelkező kereskedelemi forgalomban lévő vagy a kereskedelmi forgalom számára véglegesen kiszerelt és forgalomba szánt termékei, amelyek megfelelnek a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII törvény (továbbiakban: Ptv.) pálinkára és/vagy a törkölypálinkára vonatkozó előírásainak.

Kereskedelmi forgalomnak megfelelő végleges kiszerelés: a kereskedelmi forgalomban lévő, vagy kereskedelmi forgalomba szánt, véglegesen felcímkézett, LOT-számmal és zárjeggyel ellátott pálinka és/vagy törkölypálinka tételeket kell érteni.

Nevezési lap / Nevezői adatlap: Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyre való jelentkezéshez kötelezően kitöltendő nyomtatvány, mely a Minta és a Nevező azonosítására szolgál. E dokumentumok a PNT honlapján (www.palinkanemzetitanacs.hu) érhetőek el és tölthetőek ki.

Gyümölcs: Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Rendezője a Ptv.-vel összhangban (figyelemmel a Budapesti Szent István (korábban Corvinus) Egyetem Gyümölcstermő Növények Tanszékének szakmai állásfoglalásában foglaltakra), gyümölcsként fogadja el azokat a terméseket (valódi vagy álterméseket), amelyek Magyarországon szabadföldön termett vagy termesztett, több évig élő, fás szárú (fák, cserjék) vagy évelő gyöktörzsű növények termései (valódi vagy áltermései), melyek botanikai értelemben vett termése (valódi vagy áltermés) frissen vagy feldolgozva fogyasztható, és a termés az emberi táplálkozás szempontjából előnyös biológiailag aktív anyagokat tartalmaz.

Közvetlen kapcsolat: Az adott Nevező vállalkozásában betöltött tulajdonosi, vezető tisztségviselői vagy alkalmazotti személyi kört jelenti.

Elnökség: A jelen szabályzat szerinti feladatokra felkért szakemberekből álló testület, melynek tagjai külön felhívásban kerülnek megnevezésre

Előkészítő Bizottság: Az Elnökség által felkért testület, melynek tagjai az előkészítési munkaszakaszban segítik az Elnökség munkáját.

Kiértékelő Bizottság: Olyan szakemberekből álló testület, amelynek az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny során kizárólagos feladata a Pálinkabírálók általi minősítéssel ellátott Bírálati lapok pontozásos és a szöveges kiértékelésének elvégzése.

Technikai személyzet: Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny közreműködő mindazon személyek, akik szakértelmükkel és munkájukkal biztosítják az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny technikai lebonyolítását.

Pálinkabíráló: Olyan szakember, aki kellő tapasztalattal és megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik a pálinka érzékszervi minősítés terén, és szerepel a PNT által nyilvántartott pálinka bírálói névsorban.

Pálinkabíráló Bizottság: Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyre a Pálinka Nemzeti Tanács által felkért Pálinkabírálókból álló testület, melynek feladata a nevezett minták érzékszervi minősítése (továbbiakban: PBB).

Bírálati lap: Olyan egységes, az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyen rendszeresített formanyomtatvány, amelyen a jelen szabályzatban foglalt feltételek szerinti érzékszervi minősítés bíráló általi rögzítése történik.

Az Országos Verseny Döntő Zsűrije: A Pálinka Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Elnöke és az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Szakmai Elnöke által a PBB soraiból kiválasztott Pálinkabírálók, akik az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyen a minta végleges minősítését és pontszámának a megállapítását végzik abban az esetben, amennyiben az előző pálinkabírálói minősítések jelen szabályzat szerint nem vezetnek eredményre.

Érzékszervi tréning: Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyt megelőzően megtartott olyan felkészítő események, ahol a Pálinkabírálók képességei kerülnek trenírozásra, tesztelésre pálinkaismereti és érzékszervi szempontok szerint. Az itt elért eredmények alapján kerülnek felkérésre Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny érzékszervi minősítésére azok a személyek, akik a tréning követelményeit az elvárt szinten teljesítették.

Érzékszervi minősítés: Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyre nevezett minták Pálinkabírálók által történő minősítése.

Pálinka Ellenőrző Hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága (a továbbiakban: NÉBIH BAII).

Analitikai vizsgálat: Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyre nevezett minták Pálinka Ellenőrző Hatóság (NÉBIH­ BAII) által a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerinti vizsgálata.

2. Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny helyszíne és időpontja

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny helyszínét a Rendező választják ki, amelyet Felhívásban tesz közzé.

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny érzékszervi bírálatának időpontját a Rendező határozza meg, amelyet Felhívásban tesz közzé.

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny érzékszervi bírálatai nyilvánosak, de ez a nyilvánosság nem zavarhatja az érzékszervi bírálat menetét, annak hitelességét.

3. Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny eredményhirdetésének helyszíne és időpontja

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny eredményhirdetésének helyszínét és időpontját a Rendező jelöli ki, amelyet Felhívásban tesz közzé.

4. Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyen való részvétel feltételei

4.1. A nevezés módja

A Minta nevezése az alábbiak szerint történik

 

 1. A Nevező a hiánytalanul kitöltött Nevezési lapot feltölti a PNT elektronikus felületére,
 2. A Mintát a kinyomtatott és aláírt Nevezési lappal, valamint a jövedéki okmányokkal együtt a Nevező eljuttatja a nevezés helyszínére (személyesen vagy postai úton).
 3. A Nevező az Országos Pálinka- és Törkölypálinka verseny pénzügyi lebonyolítójának bankszámlájára átutalja a nevezési díjat.

4.2. Nevezők

Az Országos Pálinka és Törkölypálinka Versenyre történő nevezés esetén

 

Üzleti kategóriában a Nevezőnek nyilatkoznia kell, hogy a minta által képviselt még rendelkezésre álló mennyiség, legalább 100 hektoliterfok.

A 0,5 liter űrtartalmú kiszerelések esetén, legalább 3 (három), 0,35 liter űrtartalmú kiszerelések esetén 4 (négy) palack kereskedelmi mintát, minimum 1,4 liter összmennyiségben kell beküldeni.

Egyedi termék kategóriában a Nevezőnek nyilatkoznia kell, hogy a minta által képviselt mennyiség nem éri el a 100 hektoliter-fokot, de meghaladja a 40 hektoliter-fokot.

A 0,5 liter űrtartalmú kiszerelések esetén legalább 3 (három) 0,35 liter űrtartalmú kiszerelés esetén 4 (négy) palack kereskedelmi mintát minimum 1,4 liter összmennyiségben kell beküldeni.

 

4.3. Nevezési díj

A nevezési díj mértékét és megfizetésének módját a Rendező határozza meg, melyet a Nevezőknek Mintánként be kell fizetniük az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Rendezője által a Felhívásban közzétett formában.

 

4.4. A Nevezés helye és határideje

– A Nevezés helyét és határidejét a Rendező határozza meg, melyet külön Felhívásban tesz közzé.

– A Mintákat személyesen, postán vagy csomagküldő szolgálattal lehet a Nevezés helyszínére eljuttatni.

– A nevezés akkor tekinthető elfogadottnak, amennyiben megfelel a nevezésre vonatkozó feltételeknek.

– Kizárásra kerülhet az a minta a versenyekből, amely kísérő okmányok nélkül kerül átadásra, vagy a minta (és annak címkéje) nem azonos adatokat tartalmaz, vagy mennyiségileg nem felel meg a nevezési feltételnek.

5. Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny általános személyi feltételei

5.1. Elnökség

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny szervezését, lebonyolítását, a jelen szabályzat betartását az Elnökség felügyeli. Az Elnökség munkáját jogi kérdések tekintetében az Agrármisztérium segíti.

Az Elnökség 5 tagból áll, az alábbiak szerint:

 

– az Elnök, a Pálinka Nemzeti Tanács Elnöke,

– az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Szakmai Elnöke,

– az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Kiértékelő Bizottságának Elnöke,

– az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Előkészítő Bizottságának Elnöke,

– az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Marketing- és Kommunikációs Vezetője.

5.1.1. Az Elnökség kiválasztása, megbízatása

– Az Elnökségi feladatok ellátására megbízás útján kerül sor.

– Az Elnökség tagjait a Pálinka Nemzeti Tanács határozatban kéri fel, illetve jelöli ki és bízza meg. Személyük megnevezése a Felhívásban kerül közzétételre.

– Az Elnökség megbízatása a következő évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny meghirdetéséig tart.

5.1.2. Elvárások az Elnökség tagjaival szemben

– Az Elnökség tagjai a munkájukkal kapcsolatban teljes elkötelezettséggel tartoznak a kihirdetéstől a lezárásig.

– Az Elnökség tagjai a munkájukkal kapcsolatban teljes titoktartási kötelezettséggel tartoznak, amelyről írásban nyilatkozniuk kell. A teljes titoktartás alól felmentést, indokolt esetben a Pálinka Nemzeti Tanács adhat határozattal.

– Az Elnökség tagjai az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyen érzékszervi bírálatot nem végeznek.

– A jelen Szabályzatot érintő döntést, eseményt legalább három elnökségi tagnak aláírásával hitelesíteni kell, melyért teljes felelősséggel tartoznak.

5.1.3. Az Elnökség általános feladatai

 • Gondoskodik az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny személyi és technikai feltételeinek meglétéről:
 • Megfelelő számú és szakértelmű személyzet biztosításáról,
 • Megfelelő elektronikai eszközök biztosításáról (nevezések, eredmények nyilvántartásához, minősítések elvégzéséhez szükséges feltételek biztosításával)
 • Megnyitja és bezárja az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyt.
 • Meghívja a bírálókat az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny érzékszervi kiválasztó tréningjére, ahol minden jelentkező számára lehetőséget kell biztosítani az alkalmassága tesztelésére. Az érzékszervi bírálaton részt vevő bírálók eredményeit a tréning után az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Szakmai Elnöke mindenki részére egyénileg megküldi. A 2019. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyre felkért bírálók neveit és a felkéréshez szükséges ponthatárt a Rendező a honlapján közzéteszi.
 • Folyamatosan felügyeli az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny lebonyolítását, annak meghirdetésétől az után követés megtörténtéig.

5.1.4. Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyt megelőző Elnökségi feladatok

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Elnöke és az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Szakmai Elnöke felkéri az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Előkészítő Bizottságának és a Kiértékelő Bizottságának a Tagjait.

 • Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Szakmai Elnöke által készített szakmai szempontokat figyelembe vevő tervezet alapján:
  • összeállítja a versenyt megelőző érzékszervi tréning tematikus rendjét (tréning típusa, ütemezése, kiértékelése),
  • az érzékszervi tréning eredményeinek kiértékelésére minősítő rendszert állít össze, az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Pálinkabírálók kiválasztásának módjára,
  • összeállítja az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny lebonyolítására vonatkozó tematikus rendet,
  • összeállítja az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny minták tematikus kóstolási rendjének vázlatát.
 • A Pálinka Nemzeti Tanács döntése alapján gondoskodik, az Érzékszervi tréningeken megfelelő eredménnyel szerepelt Pálinkabírálók felkéréséről.
 • Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Előkészítő Bizottságának javaslata alapján kizárja azon Mintákat, amelyek nem felelnek meg a jelen szabályzatban foglaltaknak,

5.1.5. Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Szakmai Elnökének és Kiértékelő Bizottsága Elnökének feladatai a verseny során:

 • A bírálat megkezdése előtt ellenőrzik az érzékszervi minősítés előkészületeit, a minták érzékszervi minősítésének helyes sorrendjét.
 • Figyelemmel kísérik a minták bemutatását, az érzékszervi minősítés menetét,
 • Elrendelik a minták további minősítését, olyan esetekben, amikor:
  • az azonos mintát minősítő három bíráló által adott pontszámok között három pontnál nagyobb eltérés mutatkozik,
  • az azonos mintát minősítő Pálinkabírálók által adott pontszámokból nem lehet – kategória azonos – minősített többséget megállapítani,
 • Elrendelhetik a fáradt, a többi Pálinkabírálótól folyamatosan, jelentősen eltérő minősítést végző Pálinkabíráló időleges felmentését, pihentetését.

5.1.6. Elnökségi feladatok az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny érzékszervi bírálat befejezését követően

 

– Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny eredményeinek kihirdetését megelőzően – az érzékszervi minősítés lezárását követően haladéktalanul – összegzi az eredményeket.

– Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyen felmerült költségek elszámolását előkészíti, és a feladatot ellátott szereplőkkel elszámol.

– Javaslatot állít össze a Rendező számára különdíjas pálinkafőzdék, pálinkák promóciójára, rendezvényeken való megjelenítésére.

– Gondoskodik arról, hogy a Minták analitikai vizsgálati eredményéről a Nevező számára a hivatalos vizsgálati jegyzőkönyv átadásra kerüljön,

– Gondoskodik a szöveges bírálati értékelés Nevező részére történő átadásáról elektronikus úton.

– A Rendező által felkért formában részt vesz a promócióban.

5.2. Előkészítő Bizottság

Az Elnökség által felkért szakértőkből álló testület. Az Előkészítő Bizottság tagjainak megbízatása az eredményhirdetés befejezéséig tart.

5.2.1. Elvárások az Előkészítő Bizottság tagjaival szemben

– Az Előkészítő Bizottság tagjai nem vesznek részt a bírálatban.

– Az Előkészítő Bizottság tagjai a munkájukkal kapcsolatban teljes titoktartási kötelezettséggel tartoznak, amelyről írásban nyilatkozniuk kell. A teljes titoktartás alól felmentést indokolt esetben csak az Elnökség adhat.

 

5.2.2. Az Előkészítő Bizottság feladatai

 

– Az analitikai vizsgálatot megelőzően a nevezési feltételek szempontjából megvizsgálja a beérkezett mintákat,

– Megállapítja, hogy a palackokon szereplő adatok megegyeznek-e a nevezési lapon megadottakkal,

– Kijavítja az esetleges és javítható hibákat,

– az Elnökség felé javaslatot tesz azon minták kizárására, amelyek nem felelnek meg az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny nevezési feltételeiben foglaltaknak,

– elvégezi a Minták besorolását, majd a Mintákat a kóstolási sornak megfelelően, véletlenszerű azonosítószámmal látja el, erről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet az Elnökség legalább három tagja aláírásával ellenjegyez.

5.3. A Pálinkabíráló Bizottság

 

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyre nevezett Minták érzékszervi minősítését a Pálinkabírálók végzik.

 

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyen az érzékszervi minősítést végző bírálókat az Pálinka Nemzeti Tanács kéri fel, munkájukat az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Szakmai Elnöke irányítja.

 

5.3.1. Elvárások Pálinkabíráló Bizottság tagjaival szemben

 

– A PBB munkájában való részvétel feltétele, hogy a Pálinkabíráló a minősítés napján a színvonalas bírálatot akadályozó megbetegedésben nem szenvedhet, amelyről a Pálinkabírálónak nyilatkoznia szükséges.

 

– A PBB tagjai a vizsgált mintákat az objektivitásra törekedve, nem az egyéni ízlésre irányulva, pártatlanul, a legjobb tudásuk szerint, a teljes hitelességre törekedve minősítik.

 

– A PBB tagjai a minősítés előtti órákban és a minősítés alatt tartózkodnak attól, hogy bármi az érzékszerveiket negatívan befolyásolja.

 

– Az PBB tagjai a munkájukkal kapcsolatban teljes titoktartási kötelezettséggel tartoznak, amelyről írásban nyilatkozniuk kell. A teljes titoktartás alól felmentést indokolt esetben csak az Elnökség adhat.

5.3.2. Az elvárt pálinkabírálói magatartása az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny érzékszervi minősítése során

 

– A pálinkák minősítése a Pálinkabírálók által egyénileg történik.

– Az érzékszervi minősítés alatt a Pálinkabírálók egymással semmilyen módon nem kommunikálhatnak, mivel ellenkező esetben zavarják a másik Pálinkabíráló munkáját. A mintáról kialakult benyomásukat nem oszthatják meg a többi Pálinkabírálóval.

– Amennyiben a Pálinkabírálóknak kérdésük van, úgy azt csendesen jelzik a Szakmai Elnöknek vagy az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Elnökének.

– Mobiltelefont vagy egyéb informatikai kommunikációs eszközt az érzékszervi minősítés ideje alatt a Pálinkabírálók nem használhatnak.

– A PBB tagjai nem rendelkezhetnek másolattal, feljegyzéssel vagy kivonattal a bírálati lapról.

– Minden mintát legalább három Pálinkabíráló minősít, egymástól függetlenül.

– A leírásnak tartalmazni kell a tételek részletes jellemzőit.

 

5.4. Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Kiértékelő Bizottsága

 

5.4.1. Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Kiértékelő Bizottságának feladata

 

– Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Kiértékelő Bizottság feladata a bírálati lapok összesítése, kiértékelésének elvégzése. A kiértékelés a nevezett minta pontszámának és minősítésének megállapítását, a nevezett minták szöveges értékelésének elvégzését jelenti.

– A Kiértékelő Bizottság tagjait az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Elnöke és az Országos Verseny Szakmai Elnöke kéri fel a feladatok ellátására.

– A Kiértékelő Bizottság megbízatása az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny eredményhirdetésének befejezéséig tart.

5.4.2 Elvárások Kiértékelő Bizottság tagjaival szemben

 

– A Kiértékelő Bizottság tagjai a munkájukkal kapcsolatban teljes titoktartási kötelezettséggel tartoznak, amelyről írásban nyilatkozniuk kell. A teljes titoktartás alól felmentést indokolt esetben az Elnökség adhat.

5.5. Technikai személyzet

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny lebonyolításához, a feladatok elvégzéséhez szükséges szakmailag felkészült és elégséges számú Technikai személyzet biztosítása az Elnökség feladata.

5.5.1. A Technikai személyzet feladatai:

Az érzékszervi tréning és az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny során általános felszolgálói és kiszolgálói feladatok ellátása

Az érzékszervi tréning és az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny során, a minták felszolgálása, a használt poharak leszedése, a tiszta poharak biztosítása, a bírálói asztalok rendezése, a bírálói lapok Pálinkabírálókhoz történő kijuttatása és a bírálati lapok összeszedése.

A Technikai személyzet begyűjti a kitöltött bírálólapokat, ellenőrzi a rovatok hiánytalan kitöltését, a Pálinkabíráló aláírását, majd a bíráló lapokat kiértékelésre átadja a Kiértékelő Bizottságnak.

A Technikai személyzet tagjai a munkájukkal kapcsolatban teljes titoktartási kötelezettséggel tartoznak. A teljes titoktartás alól felmentést indokolt esetben az Elnökség adhat.

 

6. Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Mintáinak analitikai vizsgálata és érzékszervi minősítése

6.1. A Pálinka Ellenőrző Hatóság feladatai:

A fogadott Minták érkeztetése, csoportosítása, kezelése, együttműködés az Előkészítő Bizottsággal és az Elnökséggel.

A Minták analitikai vizsgálatának az elvégzése.

 

6.2. Analitikai vizsgálat

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny része a Minták analitikai vizsgálata.

A vizsgálatok elvégzésére a Pálinka Ellenőrző Hatóság a Minták beérkezését követően írásban tájékoztatást ad az Elnökség felé, ahol jelzi a vizsgálandó tételek számát, és várható vizsgálati eredmények kiadásának időpontját is.

6.2.1. Az analitikai vizsgálat során vizsgálatra kerülő anyagok:

 

– etilalkohol tartalom,

– metilalkohol tartalom,

– ciánhidrogén tartalom,

– réztartalomra,

– szúrópróba szerűen a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknek való megfelelése.

6.2.2. Érzékszervi minősítés

Az Érzékszervi minősítés során valamennyi Pálinkabíráló az általa vizsgált Mintákról Bírálati lapot tölt ki, melyen saját szakmai véleményét fogalmazza meg.

6.3. Bírálati lap

 

A Bírálati lapon a következő adatok kerülnek feltüntetésre:

 

– a Minta sorszáma,

– a versenykategória Fő- és Alkategória szerinti megnevezésben,

– a pálinka, fajtája faj, illetve — amennyiben a nevező a nevezési lapon és a csomagoláson feltüntette – fajta megnevezéssel, de egyedi megnevezések nem szerepelhetnek benne,

– alkoholfok (48 V/V % alatti, aminek jelzése: „<48″, illetve 48 V/V %-al egyező vagy a feletti, amelynek jelzése: „48=<„).

6.3.1. Bírálati pontozás

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyen a Pálinkabírálóknak a pálinka minősítések jelenlegi legelterjedtebb rendszere szerint, a 20 pontos bírálati módszerrel kell minősíteni a nevezett mintákat.

 

Ennek megfelelően az egyes Minták

 

– illattisztaságára max. 3 pont, (1-3-ig pontozva)

– illatkarakterére max. 5 pont, (1-5-ig pontozva)

– az íz tisztaságára max. 3 pont, (1-3- ig pontozva)

– az íz karakterére max. 5 pont, (1-5-ig pontozva)

– a harmóniájára max. 4 pont (1-4-ig pontozva)

 

adható a minősítés során.

 6.3.1.1. Elvárás a pontozással szemben:

– Az egyes jellemzőkre csak egész pont adható és a pontozást írásban indokolni kell, indokolás nélkül a minősítés érvénytelen.

– Az indokolásban alkalmazni kell azokat a szakkifejezéseket, amelyekkel az egyes tulajdonságok pontosan körülírhatóak.

– A minősítés közben a széles körű szakmai követelmények szerinti „pozitív bírálatot” kell alkalmazni, amely azt jelenti, hogy a hibátlan Minták esetében pozitív íz, illat és harmónia jellemzőket pontokban megnyilvánultan jutalmazni kell.

7. Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny minősítési rendszere és díjai

7.1. Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny minősítési kategóriái:

– Aranyminősítés: 18-20 pont,

– Ezüstminősítés: 16-17 pont,

– Bronzminősítés: 14-15 pont

Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Champion díj: Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Alkategóriánkénti legjobb olyan Mintái, amelyeket az Almatermésű gyümölcsből készült pálinkák, a Csonthéjas gyümölcsből készült pálinkák, a Szőlőből készült pálinkák, a Törkölyből készült pálinkák, az Ágyas pálinkák és a Vegyes gyümölcspálinkák Főkategóriákban az Üzleti kategóriában, míg a Bogyós gyümölcsökből készült pálinkák és a Vadgyümölcsökből készült pálinkák Főkategóriákban az Üzleti vagy az Egyedi kategóriákban neveztek. Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny keretein belül, az aranyminősítéssel rendelkező tételekből a szakma általános szabályai szerinti összehasonlító minősítéssel kerülnek kiválasztásra, a PBB azon tagjainak visszakóstolása alapján, akik közvetlen kapcsolati minőségükben nem    érdekeltek a díj odaítélésében és a vonatkozó szabvány szerint képzett vagy szakértő pálinkabírálónak minősülnek. Amennyiben az adott alkategóriában csak egy olyan Minta volt, amely aranyminősítést ért el, úgy Champion díj nem adható az adott alkategóriában.

7.1.1. A Minta Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyen elért minősítését a Pálinkabírálók által adott pontszámok alapján számított minősített többség határozza meg, az alábbi feltételekkel:

Az azonos mintát minősítő Pálinkabírálók által adott pontszámok alapján először a minta 7.1. pontba történő besorolása kerül megállapítása, amely abban az esetben lehetséges:

– amennyiben a három Pálinkabíráló közül legalább kettő azonos kategóriába minősíti a mintát, továbbá

– a három minősítő közül a legmagasabb pontszám és a legkisebb pontszám között nincsen három pontnál nagyobb különbség – a 13 pont vagy az alatti pontszámok 13 pontnak minősülnek -.

7.1.2. Amennyiben a három Pálinkabíráló közül legalább kettő azonos kategóriába minősíti a mintát, továbbá a három minősítő közül a legmagasabb pontszám és a legkisebb pontszám között nincsen három pontnál nagyobb különbség, úgy a minta végleges pontja:

– mindhárom Pálinkabíráló által történő azonos kategóriába sorolása esetén az, amelyre legalább kettő Pálinkabíráló minősítette a mintát, vagy

– amennyiben két Pálinkabíráló által azonos kategóriába, de a harmadik Pálinkabíráló másik kategóriába minősítette az adott mintát, úgy a minta végleges pontja az azonos kategórián belüli minősítés alsó vagy felső pontja attól függően, hogy a harmadik Pálinkabíráló milyen irányba minősítette a mintát. A harmadik Pálinkabíráló lefelé történő minősítése esetén a kategória alsó pontértéke, a felfelé történő minősítése esetén a kategória felső pontértéke az adott minta pont szerinti minősítése. Ez a pont nem alkalmazandó a 7.1.4. pont esetében.

7.1.3. Amennyiben legalább két Pálinkabíráló aranyminősítésűnek minősítette a mintát, és a harmadik Pálinkabíráló minősítése szerint a minta legalább ezüstminősítésű, akkor a minta versenyminősítése aranyminősítés. Amennyiben a harmadik Pálinkabíráló minősítése bronzminősítés, akkor a 7.1.5. alapján kell eljárni.

7.1.4. Amennyiben a minta kategória szerinti minősítése aranyminősítés, a minta végleges
pontja a három Pálinkabíráló által adott pontok, alapján a Fő- és alkategóriánkénti azon minták:

– 20 pontosak, Amelyeket legalább két Pálinkabíráló 20 pontosnak minősített.

– 19 pontosak, amennyiben legalább két Pálinkabíráló 19 pontosnak minősítette a mintát, vagy amennyiben egy Pálinkabíráló 20 pontosra, egy Pálinkabíráló 19 pontosra, a harmadik Pálinkabíráló 18 pontosra minősítette a mintát, vagy amennyiben egy Pálinkabíráló 20 pontosra, egy Pálinkabíráló 18 pontosra, a harmadik Pálinkabíráló 17 vagy 16 pontra minősítette a mintát.

– 18 pontosak, amennyiben legalább két Pálinkabíráló 18 pontosnak minősítette a mintát, a harmadik Pálinkabíráló ettől eltérő pontra minősítette a mintát, vagy amennyiben egy Pálinkabíráló 19 pontra, egy Pálinkabíráló 18 pontra, a harmadik Pálinkabíráló 17 vagy 16 pontra minősítette a mintát.

7.1.5. Amennyiben a 7.1.1. – 7.1.4. pontokban rögzítettek szerint valamelyik feltétel, a három Pálinkabíráló minősítésének figyelembe vételével nem teljesül, úgy további két Pálinkabírálónak kell minősíteni a mintát.

Ezt követően az azonos minta öt minősítése közül a legnagyobb és a legkisebb érték figyelmen kívül hagyásával a 7.1.1. – 7.1.4. pontokban meghatározottak szerint kell megállapítani a minta végső pontszámát.

 

7.1.6. Amennyiben az öt minősítés alapján sem lehet a minta 7.1 pont szerinti minősítését elvégezni, úgy a háromtagú Döntő Zsűri kerül kinevezésre, akinek feladata a Minta végső minősítésének meghozatala, konszenzus alapján.

7.2. Az Országos Verseny különdíjai

 

7.2.1.

„Magyarország 2019. évi legeredményesebb pálinkafőzdéje – I. helyezés”,

„Magyarország 2019. évi legeredményesebb pálinkafőzdéje – II. helyezés”,

„Magyarország 2019. évi legeredményesebb pálinkafőzdéje – III. helyezés”,

 

A „Magyarország 2019. évi legeredményesebb pálinkafőzdéje – I. helyezés”, a „Magyarország 2019. évi legeredményesebb pálinkafőzdéje – II. helyezés” és a „Magyarország 2019. évi legeredményesebb pálinkafőzdéje – III. helyezés” címek számításánál az adott Nevezőnek az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny üzleti kategóriában nevezett, a 8 Főkategóriából a legmagasabb pontszámú 5 Főkategória minta pontszámai alapján számított átlagpontszáma szerinti mintái kerülnek figyelembe vételre.

A legmagasabb átlagpontszámot elért pálinkafőzde a „Magyarország 2019. évi legeredményesebb pálinkafőzdéje – I. helyezés” díjat érdemli ki, a második legmagasabb átlagpontszámot elért pálinkafőzde a „Magyarország 2019. évi legeredményesebb pálinkafőzdéje – II. helyezés” díjat érdemli ki, míg a harmadik legmagasabb átlagpontszámot elért pálinkafőzde a „Magyarország 2019. évi legeredményesebb pálinkafőzdéje – III. helyezés” díjat érdemli ki.

Amennyiben a nevezők között a „Magyarország 2019. évi legeredményesebb pálinkafőzdéje – I. helyezés”, a „Magyarország 2019. évi legeredményesebb pálinkafőzdéje – II. helyezés” és a „Magyarország 2019. évi legeredményesebb pálinkafőzdéje – III. helyezés” átlagpont számításánál pontazonosság mutatkozik, akkor az azonos átlagpontot elérő nevezők további legmagasabb mintapontszáma kerül figyelembe vételre.

 

7.2.2. „Magyarország legjobb pálinkája – 2019”

 

A „Magyarország legjobb pálinkája – 2019” az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny keretein belül az üzleti kategóriájába nevezett Champion-díjas pálinkái közül kerül kiválasztásra.

A „Magyarország legjobb pálinkája – 2019” díjat Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny külön zsűrije összehasonlító módszerrel ismételt minősítés után ítél oda, a PBB azon tagjainak visszakóstolása alapján, akik közvetlen kapcsolati minőségükben nem érdekeltek a díj odaítélésében.

 

7.2.3. „Magyarország legjobb 10.000 palack feletti tétele – 2019”

 

A „Magyarország legjobb 10.000 palack feletti tétele – 2019” díj az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny keretein belül az üzleti kategóriában a legjobb minősítést elért minimum 3.000 hektoliterfok mennyiségben előállított olyan pálinka tétel részére kerül átadásra, amelyből a nevezés időpontjában még a készleten lévő mennyiség legalább 1.500 hektoliterfok. Azonos pontszám esetén a nagyobb mennyiségben készült Minta kapja a díjat.

8. Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Fő- és Alkategóriái

Főkategória: Almatermésű gyümölcsből készült pálinkák

Alkategória: Alma,

Alkategória: Körte,

Alkategória: Vilmoskörte,

Alkategória: Birs,

Alkategória: Naspolya.

Főkategória: Csonthéjas gyümölcsből készült pálinkák

Alkategória: Cseresznye,

Alkategória: Meggy,

Alkategória: Őszibarack,

Alkategória: Kajszibarack,

Alkategória: Szilva.

Főkategória: Bogyós gyümölcsökből készült pálinkák

Alkategória: Szamóca,

Alkategória: Málna,

Alkategória: Szeder,

Alkategória: Faeper,

Alkategória: Ribizke,

Alkategória: Bodza,

Alkategória: Egyéb bogyós gyümölcsök, feltüntetendő megnevezéssel

Főkategória: Szőlőből készült pálinkák

Alkategória: Fehérszőlő,

Alkategória: Kékszőlő.

Főkategória: Törkölyből készült pálinkák

Alkategória: Fehérszőlőből készült törkölypálinkák,

Alkategória: Kékszőlőből készült törkölypálinkák,

Alkategória: Aszútörköly-pálinkák.

Főkategória: Ágyas pálinkák

Alkategória: Ágyas almatermésű gyümölcsből készült pálinkák

Alkategória: Ágyas csonthéjas gyümölcsből készült pálinkák

Alkategória: Ágyas bogyós gyümölcsökből készült pálinkák

Alkategória: Ágyas szőlőből készült pálinkák

Alkategória: Ágyas vadgyümölcsökből készült pálinkák

Alkategória: Ágyas vegyes gyümölcspálinkák.

Alkategória: Ágyas törkölyből készült pálinkák

Főkategória: Vadgyümölcsökből készült pálinkák

Alkategória: Almatermésű vadgyümölcsök, + gyümölcsfajta neve

Alkategória: Csonthéjas vadgyümölcsök, + gyümölcsfajta neve

Alkategória: Bogyós vadgyümölcsök + gyümölcsfajta neve

Főkategória: Vegyes gyümölcspálinkák

9. Utólagos ellenőrzés

A Rendező fenntartja magának a jogot arra, hogy az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyre nevezett Minták azonosságát a kereskedelemben vagy a Nevező üzemében, telephelyén utólag ellenőrizze.

Amennyiben az utólagos ellenőrzés során az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyre nevezett Minta és az utólagos ellenőrzés alá vont minta között minőségi eltérés mutatkozik, az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyen odaítélt díjat a Rendező visszavonja és ezt a döntést a szakmai fórumokon és a médiában kötelezően közzéteszik.

Budapest, 2019. március 19.-én.

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                         Mihályi László

                                                                                                                                    Pálinka Nemzeti Tanács

                                                                                                                                                 Elnök