Nevezési lap

Országos Pálinkaverseny
2018

Melyik versenyre

Jelölje pipával! Több választás is lehetséges!

Nevező / Pálinkaház adatai

X
X
X
X
Pálinkaház elérhetősége (publikus)
X
X
X
Nevező / Pálinkaház kapcsolattartó személy
X
X
Pálinkafőzde címe (kóstolási lehetőség)
X
X
Információ a nevezőről
X
Nyilatkozat

Jelölje pipával! Több választás is lehetséges!

A 2018. évi Országkóstolón elért eredményeim függvényében előre láthatóan igényelni fogok:

A Pálinka tétel adatai

X
Nevezési kategória

Kérjük válasszon!

Főkategória jelölése (a szabályzat szerint)
X
X
X

Kérjük válasszon (amennyiben releváns)! Több választás is lehetséges!

Nevezett pálinka
X
X
Kereskedelmi kiszerelései
X
X
X
Földrajzi jelzés

Adott pálinka oldalom alatt földrajzi jelzéssel ellátott magyar termék?

Kérjük válasszon!

X
*

* A jelentkező nevezésével igazolja, hogy a nevezett pálinka mindenben megfelel a Pálinka Tv-ben rögzítetteknek és a kiírási feltételeknek, a beküldött minták adatai a nevezési lapon feltüntetett adatokkal megegyeznek. Továbbá engedélyezi, hogy a Nevezőről megadott információk a Pálinka Országkóstoló marketingfelületein és a Pálinkakiválóságok Könyvében megjelenjenek, annak hitelességéért felelősséget vállal.

** A Kiválóságok Programra Főkategóriánként 2 termék nevezhető (8 Főkategóra x 2 = 16) tétel. Többes nevezés esetén utólagos adategyeztetést végzünk.

Hírlevél feliratkozás