Tagjaink

A Pálinka Nemzeti Tanácsot alkotó szakmai szervezetek és azok választott képviselőinek névjegyzéke

 

Tagszervezet

Képviselő

Pálinkafőzők Országos Egyesülete

Mihályi László

Szicsek János

Dömötör Zsolt

Nagy László

Beliczay Zsolt

Magyar Pálinka Lovagrend Egyesület

Barabás Attila

Lunczer Attila

Kisüsti Pálinkafőzők Országos Egyesülete

Pásztor Sándor

Madár Mihály

Pannon Pálinkafőzők Egyesülete

Béli Géza

Buti Mónika

Pálinka Céh Egyesület

Szokolics Ákos

Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács

Baráti Péter

 

                                                                                                            Pálinkafőzők Országos Egyesülete

                                                                                  

6237 Kecel, Vágóhíd utca 17. 1.A.

Adószám: 18440133-1-03

Fő tevékenység: 9412. Szakmai érdekképviselet

 

Elnök:                  Font Sándor

Alelnökök:          Dr. Szóráth Judit

                           Szilágyi Sándor

                           Keve Tibor

Titkár:                 Mihályi László

 

 

PNT Delegáltak:

Mihályi László – email: mihalyi.laszlo@palinkanemzetitanacs.hu, pntelnok@gmail.com

Dömötör Zsolt – email: domotor. zsolt@palinkanemzetitanacs.hu

Szicsek János – email: szicsek. janos@palinkanemzetitanacs.hu

Nagy László - email: tnlacko@freemail.hu

Beliczay Zsolt – beliczay.zsolt@palinkanemzetitanacs.hu

 Kisüsti Pálinkafőzők Országos Egyesülete

 

Székhely: 2768 Újszilvás, Iskola utca 6/a.

Elnök: Pásztor Sándor

Elnök helyettes: Horváth Antal

Vezetőségi tagok:

Dovicsin Erika

Erős Sándor

Bolyhos Zoltán

Szikora Zsolt

Tóth János

Ellenőrző Bizottság tagjai:

Láda Lajos

Reményi Tibor

Zsadányi Lászlóné

Titkár:

Madár Mihály

Egyéb elérhetőségek:

Pásztor Sándor +36 70 /  606-8081

Madár Mihály   +36 30 / 922-6692

Honlap címe: https://kisustipalinkafozok.hu

A Kisüsti Pálinkafőzők Országos Egyesülete 2000.évben alakult meg Dél-Kelet Magyarországi Pálinkafőzők Egyesülete néven.

Az Egyesület a megalakulásakor több, mint negyven főt számlált. Tagjai között megtalálhatóak voltak kereskedelmi főzést folytató szeszfőzdék, a lakossági igényeket kielégítő bérszeszfőzdék, és magánszemélyek egyaránt. Az egyesület tagjain kívül még pártoló tagok is csatlakoztak, akik a pálinka szeretetének, hagyományainak megőrzését, és az érdekeinek képviseletét látták meg az egyesület tagjaiban és képviselőiben.

Az egyesület célja a pálinkafőzés magyarországi hagyományainak, értékeinek megőrzése, folyamatos ápolása, az Európai Unió jogrendjével és a Magyar Pálinkatörvénnyel összhangban, annak elősegítése, hogy a pálinkafőzés hosszú távon megőrizze a benne rejlő értékeket, valamint a pálinkafőző szakma érdekeinek megjelenítése, népszerűsítése.

Az egyesület az alakuló közgyűlésen Békési Zoltán választotta meg elnöknek.

A Dél-Kelet Magyarországi Pálinkafőzők Egyesülete 2008-ban azt a döntést hozta, hogy nevét Kisüsti Pálinkafőzők Országos Egyesülete névre változtatja meg részint a tagjainak, a szeszfőzdéknek az elhelyezkedését figyelembe véve, részint az érdekeinek hatékonyabb képviselete végett.

Az Egyesület közgyűlése 2012.évben Békési Zoltán leköszönő elnök helyett Birkás Istvánt választotta meg.

Az Egyesület közgyűlése 2017. évben Birkás István leköszönő elnök helyett Bolyhos Zoltánt választotta meg.

 

 

 

A minőségi pálinka előállítók szakmai érdekvédelme

 

2017

 

Pálinka Céh Egyesület

Web:  www.palinkaceh.hu

Telefon: +36-30-267-3107

E-mail: palinkaceh1@gmail.com

 

Pálinka Céh Egyesület alapszabályban is rögzített célja a minőségi pálinka előállítók szakmai érdekvédelme, érdekképviselete, az ágazat problémáinak feltárása, a lehetséges megoldások megtalálása.

 

A Céh alapítóinak szándéka az is volt, hogy egy olyan szakmai fórumot hozzanak létre, ahol a minőségi pálinka előállítás iránt elhivatott szakemberek az együttgondolkodással új megoldásokat hoznak létre. Megoldást találjanak a szakmát érintő problémákra, a közös szakmai programok nyújtotta új információkkal pedig inspirációhoz jussanak.

Egy elit klubbot kívántak létrehozni, melybe kizárólag a legjobbak kerülhetnek be, legyen szó tudásról, szakmai elhivatottságról, tisztességről, vagy az előállított termék minőségéről.

2004-ben a Céh indulásakor a kereskedelmi pálinkafőzés gyerekcipőben járt Magyarországon.

Mivel egyesületünk több nemzetközileg is elismert szakemberrel büszkélkedhet tagjai sorában, mind szakmai, mind szabályozási kérdésekben meghatározó tanácsadó szervezetként tudott fellépni a kormányzati szervezetek felé. Komoly szakmai segítséget nyújtottunk ahhoz, hogy a pálinka Hungarikum lehessen és földrajzi árujelzős oltalom / eredetvédelem alá is kerüljenek bizonyos gyümölcsfajták, és a belőlük készülő pálinkák.

A felhalmozott szaktudás a belső szakmai tanácsadó rendszerünk alapja is, így igen magas színvonalú szakmai támogatást tudunk adni tagjainknak, legyen szó termelési, kereskedelemi, adózási, kutatás-fejlesztési vagy marketing területről.

Szakértői bázisunkat egészen 2017 januárjárban bekövetkezett haláláig Panyik Gáborné dr. irányította aki négy évtizeden keresztül segítette a hazai pálinkás szakembereket.

Az egyesület alapelve, hogy csakis együttműködve lehet a közös célokat elérni.

Ennek szellemében munkájuk támogatására együttműködünk a Földművelésügyi Minisztériummal, az Agrár Marketing Centrummal, és a pálinka szempontjából fontos hatóságokkal, mint a NÉBIH vagy a NAV. Olyan csoportokkal is rendszeresen információkat cserélünk, mint a gyümölcstermesztők, a pálinka előállításához szükséges berendezéseket gyártók vagy kereskedők.

Azon 6 szervezet egyike vagyunk, akik alapító tagjai, és a mai napig delegált képviselettel rendelkezünk a törvény által létrehozott Pálinka Nemzeti Tanácsnak.

A minőségi pálinkáért végzett munkánk legfontosabb igazolása az elismerések, ezeket pedig tagjaink folyamatosan kapják, hiszen, kiváló minőségű pálinkáik hosszú évek óta a hazai és külföldi versenyeken számos díjat nyertek. Minden tagunk büszkélkedhet Destillata éremmel – mely a párlatok európa bajnoksága – és az adott verseny kategória, vagy az egész verseny győztesének járó Champion díjakkal is. Az elmúlt évek országos megmérettetésein a legeredményesebb főzdék mindig egyesületünk tagjai közül került ki, és az év pálinkáját is a legtöbbször tagjaink adták.

Külön öröm számunkra, hogy a 2014-ben elindult Nemzeti Pálinkakiválóság Program, kiválóságnak választott termékei között immár 4 éve ott szerepelnek termelő tagjaink pálinkái, sőt a kiválóságokat túlnyomó többségben egyesületünk tagjainak italai alkotják, bizonyítva szakmai kiválóságukat.

Bár a Pálinka Céh Egyesület 2014-ben megújulási folyamatot indított el -melyet az elmúlt időszak megváltozott, gazdasági-, jogi és társadalmi környezete indokolt- alapcélunk változatlan.

Mivel a modern kor kihívásaira modern eszközökkel kívánunk válaszolni, megjelenésünkben, megnyilvánulásainkban, a szakembereink sorában nyitottak vagyunk azok számára, akik a pálinka jelene és jövője érdekében akarnak és tudnak is tenni, mindezt a legmagasabb színvonalon.

 

Tagjaink számára biztosítjuk:

  • érdekeik képviseletét a szakmát érintő jogszabályok, rendeletek megalkotásakor
  • magas színvonalú szakmai támogatást,
  • szakmai napokon a legújabb kutatási eredmények átadását, kapcsolatfelvételt a jogalkotói területekkel
  • kiállításokon való megjelenést
  • pálinka szakmai bemutatókkal a termékek és termelőik szakszerű bemutatkozását széles körben

 

Szokolics Ákos                Szöllősi Edit

Elnök                     Alelnök

Hírlevél feliratkozás