Tájékoztatás közteher-mentességről

2020-04-10 20:07

Tisztelt Kollégák, Tisztelt Gazdálkodók!

 

Tájékoztatni kívánom a desztillált szeszes ital gyártását (TEÁOR és TESZOR 11.01) végző, gyümölcspárlatot és törkölypárlatot előállító gazdálkodókat, hogy a Magyar Közlöny 71. számában a Kormány 97/2020.(IV.10.) rendelete a mai napon kihirdetésre került.

 

Ennek megfelelően a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében szükséges azonnal intézkedésekkel segített gazdálkodói körbe kerültek azon desztillált szeszes italt gyártó gazdálkodók, amelyek gyümölcspárlatot vagy törkölypárlatot állítanak elő.

A 47/2020.(III.18.) számú Kormányrendelet alapján tehát az érdekvédelmi körünkbe tartozó gazdálkodóink is jogosultak a közterhekkel kapcsolatos kedvezmények igénybe vételére, miszerint:

„4. § (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott

a) munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól,

b) munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot.”

 

Örömmel nyugtázom, hogy a pálinka-előállító és –kereskedő szektorunkat sújtó gazdasági folyamatok hatásainak enyhítése érdekében, az elmúlt hetekben és jelenleg is folytatott megfeszített munkánknak első jelentős eredménye így jogszabályi szinten is megjelent.

Itt is tájékoztatni kívánom a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy a 2020. március 19. napján az illetékes kormányzati szervek felé benyújtott gazdálkodás-segítő program-javaslatunk első számú pontja volt ezen kedvezménynek a szektorunkra történő kiterjesztése is. Nagy örömünkre szolgál, hogy elértük ezt az első lépést!

Bízom benne, hogy a pálinka-előállító és –kereskedő szektorunkra vonatkozó további indítványaink is hasonlóan támogatásra találnak a kormányzat részéről.

 Várjuk továbbra is valamennyi gazdálkodó részéről javaslataikat, véleményüket, észrevételüket.

 

Áldott Húsvétot és jó egészséget kívánok!

 

Budapest 2020. április 10.

Mihályi László

Pálinka Nemzeti Tanács

elnök

A hivatkozott közlöny itt elérhető és olvasható: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c5c5bf027c6a87b58563fb499dcbaf14cf3dab90/megtekintes