A 2020. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Pálinkabírálóinak kiválasztási szempontjai

2020-02-17 13:55

 

                                                                                        A 2020. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny

                                                                                               Pálinkabírálóinak kiválasztási szempontjai

 

A 2020. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Szabályzatában rögzítettek szerint az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyt megelőző Elnökségi feladatok közé tartozik a Szakmai Elnök által készített tervezet alapján összeállítani az érzékszervi tréning eredményeinek kiértékelésére vonatkozó minősítési rendszert, valamint a Pálinkabírálók kiválasztásának módját.

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Elnöksége az alábbi minősítési rendszert dolgozta ki és fogadta el:

„A versenyre a Pálinkabírálók az alábbiak szerint kerülnek kiválasztásra:

 • I. a bíráló a kiválasztó tréningeken nyújtott összteljesítménye alapján,
 • II. a bíráló a kiválasztó tréningeken elvégzett hármaspróbák eredményei alapján,
 • III. a bíráló vizsgált reprodukálási képessége alapján,
 • IV. a bírálónak az elmúlt egy évben a minősített pálinka- és párlatversenyek bíráló bizottságaiban való részvételi kreditpontok alapján,
 • V. a bíráló a Pálinka Nemzeti Tanács által rendezett felkészítő tréningeken megszerzett kreditpontok alapján.

 

 1. A tréning minták értékelése alapján kapható pontok

A versenyen a pálinkák értékelését a PBB tagjai egyénileg végzik.

A minősített többség rendszere – amely már több éve, hitelesen működő módszer – alapján megnyugtató végeredményt abban az esetben lehet kapni, amennyiben a bírálók a bírálati jellemzőkre azonos véleményt adnak. Tehát a jellemzők összességére azonos, vagy közel azonos értékelést határoznak meg.

A kategória mintákra való azonos vélemény kialakításának képessége a bírálók kiválasztásánál kiemelt szempontnak kell lennie.

Ennek megfelelően a kiválasztó tréningeken bemutatott mintákat a bírálók – hasonlóan a versenyhez – egyénileg szövegesen értékelik, amely értékelést pontokkal is megjelenítik.

Minden egyes bemutatott mintát a PNT által felkért „Szuperzsűri” értékel, a kiválasztó tréningektől függetlenül.

A bírálók egyéni értékelései a „Szuperzsűri” értékeléséhez kerül viszonyításra.

Amennyiben az adott bíráló pont azonosnak ítélte meg a mintát a „Szuperzsűri” értékelésével, úgy öt pontot, amennyiben a „Szuperzsűri” által meghatározott pont melletti pontra értékeli a mintát, úgy 3 pontot kap, minden további eltérés az adott mintánál nulla pontot jelent az összértékelésben.

A 13, vagy az az alatti értékelések egységesen 13 pontnak minősülnek, míg a 18-19-20 pontos értékelések egységesen azonos pontnak minősülnek.

Kiválasztó tréningen 25 minta kerül bemutatásra, így ebben az értékelésben maximum 125 érhető el.

 1. A hármaspróba alapján történő értékelés

A különbségvizsgálatok egyik módja a hármaspróba, más néven háromszögpróba. Nevét onnan kapta, hogy három minta közül kell kiválasztani azt, amelyik különbözik a másik kettőtől.

A bíráló a kiválasztó tréningen két blokkban végez háromszögpróbát. Amennyiben blokkonként ki tudja választani az adott blokkban található minták közül azt, amelyik a másik kettőtől különbözik, abban az esetben az blokkonként 15 pontot kap. Ha egyik blokknál sem tudja megállapítani a különbözőt, úgy teljesítményét nem lehet pontokkal díjazni.

Ennek megfelelően 15 – 15 pont, összességében harminc pont érhető el a hármaspróba alapján.

 1. A reprodukálási képesség alapján történő értékelés

A szakértő pálinkabírálók jelentős tapasztalattal rendelkeznek a pálinkák bírálata tekintetében. Amellett, hogy érzékszerveik megfelelően érzékenyek, képesek megbízható, reprodukálható bírálati eredményeket adni. A jelenlegi reprodukálási képességük vizsgálata és értékelése szintén elengedhetetlen a bírálók kiválasztásánál.

Az ismétlőképesség vizsgálatát a kiválasztó tréning közben végezzük. Minden bíráló a kiválasztó tréningen négy minta ismételt vizsgálatát végzi el.

Amennyiben a bíráló

 • mind a négy mintánál az előző értékelésével azonos pontértékre határozta meg a minta minőségét, úgy az összértékelésben 20 pontot,
 • amennyiben három mintánál azonos, úgy 15 pontot,
 • amennyiben kettő mintánál azonos, úgy 10 pontot,
 • amennyiben egy mintánál azonos az értékelése 5 pontot

kap.

Ha nincsen pontazonos bírálata, úgy 0 pontot kap a bíráló.

Mintánként további 5 -5 pontot érdemel a bíráló, amennyiben a minta Versenyszabályzatban rögzített Alkategória besorolását felismeri.

A reprodukáló képesség vizsgálatával a bíráló maximum 40 pontot érdemelhet ki.

 

 1. A bíráló utolsó év minősített pálinka- és párlatversenyei Bíráló Bizottságaiban való részvételi kreditpontok figyelembe vétele

A képzett bíráló szakértői bírálóvá – több, fentebb nevesített és más egyéb feltételek teljesülése mellett – akkor válik, amennyiben megfelelő mintaszámú bírálatot végzett és folyamatosan foglalkozott pálinkák, vagy párlatok érzékszervi minősítésével.

Ennek megfelelően a bírálók kiválasztásnál figyelembe kell venni ezt a teljesítményét is.

Erre maximum 20 pontot lehet kapni, mégpedig a következők alapján (figyelemmel arra, hogy az alábbi eseményeket 2019. május 01-től lehet értékelni):

 • 10 pontot kap a bíráló, amennyiben a 2019-as Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyen a Pálinka Bíráló Bizottság munkájában bírálóként részt vett,
 • további 2-2 pontot kap a bíráló – maximum 10 pontot –
  • amennyiben Magyarországon belüli valamely regionálisnak minősülő pálinka vagy párlatversenyen bírálóként részt vett (itt regionális versenynek minősülnek: a „Palóc”, a „gyulai”, az „ongai”, a „Kárpát-medencei”, a „kárászi”, és a „Pannon Superior” versenyek),
  • vagy kiemelt, Magyarország határain kívül megrendezett nemzetközi párlatversenyen (olyan megmérettetések, ahol a nevezett párlatminták száma meghaladta a 300-at, országonként egy megmérettetést lehet figyelembe venni) bírálóként vett részt.

 

 1. A Pálinka Nemzeti Tanács által rendezett felkészítő tréningeken megszerzett kreditpontok figyelembe vétele

A bírálók a bírálati jellemzőkre akkor adnak megbízható és egyező véleményt, amennyiben a bírálók bírálói képességei azonos szintre kerülnek. Ezen túlmenően az érzékszervi bírálói képesség folyamatos trenírozásra szorul, hiszen a képességben megszerzett tapasztalatok egy idő után felejtődnek. Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny sensoros analízise során egyértelmű követelmény a szubjektív elemek teljes kizárása és az objektív vizsgálat megvalósítása. Ennek a célnak a megvalósítása elsősorban az érzékszervek folyamatos trenírozásával, az érzékszervi bírálók szakmai tudásának fejlesztésével lehetséges.

A Pálinka Nemzeti Tanács a képzett bírálók számára a kiválasztó tréningek előtt lehetőséget biztosít a tréningezésre, ahol a pálinka és törkölypálinka bírálói tapasztalatukat és a tudásukat fejleszthetik. Mivel a bírálók tréningeken való részvételét az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny rendezője kívánatosnak tartja, így azt kreditpontokkal jutalmazza.

A tréningeken részt vevő pálinkabírálók felkészítő tréningenként 10-10 kreditpontban részesülnek, ezáltal összességében 40 pontot szerezhetnek.

 

Összértékelés

A fenti öt szempont alapján – összeadva a szempontok részteljesítményét, ahol az elérhető összpontszám 255 – rangsorolni lehet a bírálókat. A rangsort az elért összpontszám alapján állítjuk fel.

A Pálinka Bíráló Bizottság Pálinkabírálóit a rangsor alapján kérjük fel az Országos Pálinka- és Törkölypálinka versenyen való részvételre.

A felkért Pálinkabírálók számát a versenyre nevezett minták száma határozza meg, de elengedhetetlen annak a követelménynek a betartása is, hogy egy bíráló, egy napon maximum 45 mintát minősíthet.”

 

Budapest, 2020. február 14.

 

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Elnöksége által elfogadva:

 

 

Mihályi László

a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke