Országos Pálinka- és Törkölypálinka verseny 2019.

2019-06-28 06:20

Szakmai összefoglaló

Szerző: Béli Géza,

 az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny szakmai elnöke

Amikor a Pálinka Nemzeti Tanács 2014-ben átvette az Országos Pálinka és Törkölypálinka Verseny szervezését egyértelmű célként fogalmazta meg, hogy olyan megmérettetés kerüljön lebonyolításra, amely növeli a pálinka hírnevét, elismertségét, mindemellett hiteles és objektív elemekre épülő minősítések szülessenek. Ennek érdekében évekkel ezelőtt bevezettük a pálinkák egyedi bírálatát, a minősített többség értékelését és maximáltuk a szenzoros analízist végző bírálók által elvégezhető napi értékelések számát. Élesen szétválasztottuk az Előkészítő-, a Pálinka Bíráló- és a Kiértékelő Bizottságok feladatait, tevékenységüknek fizikai határait.

A PNT 2019-ben már a hatodik alkalommal bonyolította le – ez évben először saját maga, egyedüli szervezésében – az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyt. A helyszín Sümeg, mint már többször hallottuk a mediterrán géniusz, a Balaton kapuja, históriával és barokk kultúrával bővelkedő város. Annak is a kül- és belföldi turisták által közkedvelt szállodája, a vár tövében található Hotel Kapitány. A csodálatos környezet, a minősítésre kiválóan alkalmas körülmények méltó helyszínt biztosítottak nemzeti kincsünk egyetlen, valós megmérettetésére, ezzel tökéletesen beilleszkedve a verseny előző helyszíneinek a sorába.

A pálinkafőzdék által nevezett 331 minta, 26 pálinkaminősítő szakember, teljes körű analitikai vizsgálat egyedüli a pálinka világában.

Odaítélésre került 13 Champion díj, 59 aranyminősítés, 134 ezüstminősítés, 107 bronzminősítés. Viszont ennél sokkal többet jelent ez a verseny, hazánk nemzeti italának seregszemléjét, az ország legjobb pálinkájának kiválasztását, a pálinkafőzdék minősítését, a nagy mennyiségben előállított pálinkák legjobbjának meghatározását és nem utolsó sorban, a reményeink szerinti hitelességet.

Egyedülálló szabályrendszer 

A pálinkás szakma kívánalmának megfelelően, előre kihirdetett szabályzatban rögzítettek alapján választottuk ki a Pálinka Bíráló Bizottság tagjait. A 80 aspiránsnak egymás és a Kiértékelő Bizottság előtt, két-két napon keresztül kellett számot adnia a pálinkák minősítésével kapcsolatos tudásából, a gyümölcsök fajtáinak ismeretéből, az analitikai reprodukációs képességéből és a különbség felismerési adottságából. Mindannyiuk számára nehéz próba volt – versengés a versenyben -, de joggal elmondhatjuk, hogy mára kivételes rangot jelent az Országos Versenyen minősíteni az első számú Hungrikumot.

 A beküldött minták első értékelését a Pálinka Ellenőrző Hatóság végezte, kémiai analízissel. Sajnos két mintát kizárása kellett javaslatot tenniük, mindkét esetben a megengedettnél magasabb metil-alkohol tartalom miatt.

A második értékelés az Előkészítő Bizottság feladata volt. A nevezési lapokat és a beküldött, már a kereskedelmi forgalom számára kiszerelt pálinkákat ellenőrizték a Pálinkatörvény alapján. Itt is voltak negatív megállapítások, négy minta nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, a nem megfelelő termékmegnevezés miatt.

Természetesen legjobban a Pálinka Bíráló Bizottság döntését várja minden nevező, hiszen annak tagjai véleményezik a pálinkák érzékszervi minőségét. Munkájukat régen nem látott fegyelemmel, kiemelkedő szakmai tudásukat teljes körűen alkalmazva, az objektivitás elsőszámú követelményének megfelelve végezték. A minősítések során nem rendelkeztek információval az adott minta előállítási módjáról – természetesen a fahordóban és a gyümölcságyon történő érlelés kivételével -, de legfőképpen a nevező személyéről, illetve a minta gyümölcsfajtájáról is kizárólag abban az esetben volt tudomásuk, amennyiben arról a nevezőt nem lehet beazonosítani. A Bizottság tagjai minősítést és nem kóstolást végeztek, mivel a minták jellemzőinek pontozása mellett, írásbeli véleményt is meg kellett fogalmazniuk a tételekről.

Superfood az ország legjobb pálinkája?

A Champion-díjak kiválasztásában azok a pálinkabírálók vehettek részt, akik nem voltak érdekeltek a díj odaítélésében és az Ő kizárólagos joguk volt a „Magyarország Legjobb Pálinkája – 2019” díj odaítélése is. Egy igazán különleges gyümölcsöt választottak, amiből a készítője igazi értéket állított elő.

Az érzékszervi minősítés pontjai alapján, a versenyszabályzatban rögzítettek szerint a Kiértékelő Bizottság tagjai határozták meg a minták végleges pontértékét, minőségi kategóriának besorolását, e mellett elkészítették a szakszerű, összefoglaló szöveges értékeléseket is.

A verseny nyilvános volt, az értékelések szintén nyilvánosak. Több szintű beépített ellenőrzési rendszert alkalmaztunk, ezzel is erősítve a hitelességet, amely hitelességet a pálinkás szakma felügyelete, a szigorú versenyszabályzat és a szakértő bírálók szakmai hozzáértése alapozta meg.

A Pálinka Nemzeti Tanács elkötelezett a pálinkák piacra jutásának elősegítésében, amit nem utolsó sorban a pálinkák minőségének évről-évre történő javulása is elősegít. Erre elengedhetetlenül szükség van, hiszen a termelők árversenyen túli vetélkedésében egyre nagyobb szerep jut a pálinkafogyasztók által megfogalmazott minőségi követelményeknek. A verseny éremmel díjazott pálinkái ezen igényes fogyasztói elvárásoknak maximálisan megfelelnek.

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny helyszínei:

2014 Kecel

2015 Budapest

2016 Mezőkövesd 

2017 Esztergom

2018 Komárom

2019 Sümeg