Megváltoztak az üzlethelyiségen kívül, alkalmi rendezvényeken történő árusítás szabályai

2021-07-05 11:59

Megváltoztak az üzlethelyiségen kívül, alkalmi rendezvényeken történő árusítás szabályai

 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 2021. július 01-től történt módosításával megszűnt a jövedéki törvény azon előírása, miszerint az alkalmi rendezvényen, vásáron, piacon történő párlat, pálinka, és egyéb alkoholtermék értékesítése csak az értékesítés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal történő bejelentés után végezhető.

Ezzel összefüggésben 2021. július 1-től már nem kell előzetesen kitölteni a NAV J33 nyomtatványt.

 

Az előzetes bejelentési kötelezettség megszűntetésével változott a bérfőzött párlat vásáron, piacon történő értékesítésére vonatkozó szabályozás is.

 

Az alábbiakban a módosított jogszabályi paragrafusok olvashatóak eredeti szöveggel, majd a modifikált változat, a módosító törvényi hely megjelenítésével.

 

70. § (1)   A kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátást vagy szálláshely-szolgáltatást folytató jövedéki kiskereskedő üzletében és az ahhoz tartozó raktárában – a vendégeknek már kiszolgált termékek kivételével – alkoholtermékből, csendes borból és egyéb csendes erjesztett italból a végrehajtási rendeletben meghatározott mennyiségű bontott termék az abban meghatározott feltételekkel tárolható.

(2) Vendéglátást folytató jövedéki kiskereskedő

a) elvitelre csendes bort és egyéb csendes erjesztett italt csak 25 litert meg nem haladó kiszerelésben,

b) 25 litert meghaladó kiszerelésű csendes bort italadagoló szerkezeten keresztül vagy az állami adó- és vámhatóság által előzetesen jóváhagyott átfolyásmérővel ellátott szerkezet útján forgalmazhat.

(3) Sört, csendes és habzóbort, egyéb csendes és habzó erjesztett italt, köztes alkoholterméket és alkoholterméket jövedéki kiskereskedő a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti alkalmi rendezvényen, a kereskedelemről szóló törvény szerinti közterületi értékesítés keretében, vásáron vagy piacon akkor forgalmazhat, ha az állami adó- és vámhatóságnak – a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalommal – az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal bejelentést tesz.

70. § (1)   A kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátást vagy szálláshely-szolgáltatást folytató jövedéki kiskereskedő üzletében és az ahhoz tartozó raktárában – a vendégeknek már kiszolgált termékek kivételével – alkoholtermékből, csendes borból és egyéb csendes erjesztett italból a végrehajtási rendeletben meghatározott mennyiségű bontott termék az abban meghatározott feltételekkel tárolható.

(2) Vendéglátást folytató jövedéki kiskereskedő

a) elvitelre csendes bort és egyéb csendes erjesztett italt csak 25 litert meg nem haladó kiszerelésben,

b) 25 litert meghaladó kiszerelésű csendes bort italadagoló szerkezeten keresztül vagy az állami adó- és vámhatóság által előzetesen jóváhagyott átfolyásmérővel ellátott szerkezet útján forgalmazhat.

(3)   Hatályon kívül helyezve 2021. július 01-től a 2020. évi CXVIII törvény 88.§ f) pontja alapján

 

71. § Bérfőzető a bérfőzött párlatot

a) adóraktár engedélyese részére, vagy

b) – ha a bérfőzető a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti kistermelőnek minősül és megfizette a 132. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jövedéki adót – palackozott kiszerelésben, zárjeggyel ellátva

ba) a gazdasága helyén a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás vagy szálláshely-szolgáltatás keretében, vagy

bb) a gazdasága helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli, a kereskedelemről szóló törvény szerinti vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység keretében, a 70. § (3) bekezdése szerinti bejelentés megtételével

értékesítheti.

 

71. § Bérfőzető a bérfőzött párlatot

a) adóraktár engedélyese részére, vagy

b) – ha a bérfőzető a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti kistermelőnek minősül és megfizette a 132. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jövedéki adót – palackozott kiszerelésben, zárjeggyel ellátva

ba) a gazdasága helyén a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás vagy szálláshely-szolgáltatás keretében, vagy

bb)   a gazdasága helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli, a kereskedelemről szóló törvény szerinti vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység keretében

értékesítheti. 

Hatályos 2021. július 01-től, módosította a 2020. évi CXVIII törvény 88.§ g)